marți, 28 iunie 2011

Thomas Mann - Doctor Faustus


Pentru descrierea istoriei eroului său Thomas Mann a ales formula unui jurnal: romanul Doctor Faustus este subîntitulat Viaţa compozitorului Adrian Leverkühn povestită de un prieten. Autorul intră în pielea profesorului de filosofie Serenus Zeitblom şi relatează despre strania existenţă a compozitorului începând de la formarea sa în oraşul Kaisersaschern pe Saale şi până la moartea lui.

Sunt precizate cu  minuţiozitate împrejurările în care s-a născut Adrian Leverkühn, familia, anii de şcoală, preocupările, pasiunile, framântările copilăriei, adolescenţei, amintirea profesorilor cei mai de seamă printre care se distinge Wendell Kretzchmar care preda muzica şi era o somitate în domeniu. Adrian era un tânăr de o mare moralitate şi timiditate, determinate în mare parte de puternica sa spiritualitate, care intra în contradicţie cu cerinţele trupului….

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu