duminică, 20 noiembrie 2011

Geo Bogza - Cartea Oltului

Monografie artistică a locurilor străjuite cu semeție de raul străvechi, Cartea Oltului izvorăște din istoria și datinile oamenilor fiind un clocotitor poem al naturii și o simfonie a destinului unui neam. Vibrând ca odinioară Bălcescu și Alecu Russo la imaginea fermecătoare a patriei, Geo Bogza creează prin "Cartea Oltului", o adevărată epopee închinată naturii patriei și, în acelașii timp, o meditație gravă asupra destinului uman.
Anticipat, în ceea ce privește poezia naturii, de Calistrat Hogas și Mihail Sadoveanu, Geo Bogza ne oferă prin "Cartea Oltului" capodopera reportajului literar, distănțându-se de clasicismul baroc și de ironia din stilul lui Hogaș și, detașându-se de viziunea pregnant mitică din opera sadoveniană.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu