sâmbătă, 14 iunie 2014

Thornton N. Wilder - Idele Lui Martie


"Dacă privim opera lui Wilder ca pe o încercare deliberată de a constitui un umanism..., atunci Idele lui martie devine opera-laborator a lui Wilder, opera în care el priveşte mecanismul acestui umanism, modul în care se constituie... Wilder ia sentimente vechi, le purifică şi le ordonează din nou; construieşte o clădire adecvată din elementele tradiţiilor umaniste şi ale moştenirii culturale, elimină, dar nu adaugă...
Poziţia sa este foarte bine Ťutilatăť, dar defensivă. Pe poziţiile sale se poate rezista multă vreme." Virgil Nemoianu

Măiestria scriitoricească a lui Thornton Wilder, plăcerea lui de a-şi turna materialul în formă de roman şi spiritul său contemplativ faţă de om reprezintă garanţii ale faptului că opera sa deţine o notă aparte. Acest roman este extrem de interesant şi, în egală măsură, se constituie într-un veritabil tur de forţă din punctul de vedere al tehnicii de realizare. Yale Review
Wilder şi-a înzestrat personajul cu o căldură pe care Caesar n-a avut-o în nici una dintre operele lui Shakespeare sau în orice alte cărţi studiate în şcoală. The Atlantic
Lui Wilder îi place să rumege motivaţiile şi reacţiile fiinţelor umane. El străbate Roma antică în acelaşi fel în care păşeşte în viaţa actuală - observînd, savurînd, visînd... o caracterizare pătrunzătoare, plină de substanţă, strălucitoare a neliniştitei minţi a lui Caesar. New York Times
Thornton Niven Wilder (1897–1975), unul din marii clasici ai literaturii americane de secol XX, s-a născut la Madison, în Wisconsin, într-o familie care a dat multe nume valoroase continentului de peste ocean: tatăl său, Amos Parker Wilder, a fost editor, proprietar de ziar şi consul al Statelor Unite la Hong Kong; fratele scriitorului, Amos Niven, şi cele trei surori - Charlotte, Isabel şi Janet - s-au remarcat ca universitari în domenii diverse şi literaţi. Nici Thornton Niven nu avea să rămînă mai prejos. Studiile şi le-a urmat la Oberlin College, în Ohio, apoi la Yale şi Princeton, devenind mai tîrziu profesor de literatură şi creative writing. Deopotrivă romancier şi dramaturg de succes, avea să fie unanim recunoscut ca una din personalităţile de marcă ale literelor americane, fiindu-i decernat de trei ori premiul Pulitzer, pentru romanul The Bridge of San Luis Rey (Puntea Sfîntului Ludovic) în 1927 şi piesele Our Town (Oraşul nostru) în 1938 şi The Skin of Our Teeth (Prin urechile acului) în 1943. O altă piesă celebră The Merchant of Yonkers (1939), pe care autorul a reluat-o mai tîrziu sub titlul The Matchmaker, a constituit baza nu mai puţin faimosului muzic-hall Hello, Dolly.

Citeste Melania Erban

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu